[ HAS 983,020 ] [ GRAM 983,020 ] [ 22 AYAR 896,711 ] [ 14 AYAR 589,812 ] [ ÇEYREK 1.611,150 ] [ YARIM 3.222,300 ] [ TAM 6.430,770 ] [ GREMSE 15.954,780 ] [ ATA 6.582,950 ] [ GÜMÜŞ 11,781 ] [ ONS 1.825,180 ] [ USD/TRY 16,679 ] [ EUR/TRY 17,642 ] [ EUR/USD 1,058 ] [ ALTIN 1.825,180 ] [ GÜMÜŞ 21,290 ]

Satın alma gücü paritesinde Türkiye, Avrupa'nın %36 gerisinde kaldı

ANASAYFA / DUYURU VE HABERLER

Satın alma gücü paritesinde Türkiye, Avrupa'nın %36 gerisinde kaldı

Satın alma gücü paritesinde Türkiye, Avrupa'nın %36 gerisinde kaldı


TÜİK, satın alma gücü paritesi (SGP) 2021 yılı sonuçlarını açıkladı.


Satın alma gücü paritesi nedir?


TÜİK’in açıklamasına göre, farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranıdır. Bu oran kullanılarak ortak bir para birimine dönüştürülen harcamalar, satın alınan mal ve hizmet hacmindeki farklılıkları yansıtarak ülkeler arasında gerçek anlamda karşılaştırılabilir veriler sağlamaktadır. Yani ülkeler arasındaki fark bir kenara bırakılıp uluslararası düzeyde fiyat karşılaştırılmalarının yapılmasıdır.


Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2021 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının %36 altında kaldı. 2020'de ise Türkiye 62. sıradaydı  ve AB ortalamasının %38 altında kalmıştı.


Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 277 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının %177 üzerinde, Arnavutluk ise %68 altında değere sahip oldu.


Türkiye'nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 71 oldu


Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsamaktadır.


Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının %29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.


Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 35 oldu


Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade edilmektedir.


Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı geçici sonuçlarına göre 35 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 35 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.


Yazar: Necdet Erginsoy 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD